Naši trenutni projekti:

Gradbena dela na objektu

Izdelava letne kuhinje, izgradnja sanitarij v spodnjih prostorih in vgradnja podložnega betona v prostor. 

         

Fasada

Izdelava tankoslojne fasade na stanovanjski hiši.